011 635 12 00 | prodaja@vozdovekapije.rs instagramfacebook
Početna / Novosti / Porez na imovinu - kako se računa i do koje vrednosti se ne plaća?

Novosti

03.02.2023.

Porez na imovinu - kako se računa i do koje vrednosti se ne plaća?

Sklapanjem kupoprodajnog ugovora postajete poreski obveznik, a porez na imovinu je samo još jedan od poreza za izmirenje. Ukoliko se pitate koliko se plaća porez na imovinu ili ko plaća porez na imovinu? Videćete u nastavku teksta, međutim u nekim situacijama može nakon kupovine nekretnine i da izostane obaveza da se plaća porez na imovinu u zavisnosti od vrednosti objekta.

Treba imati na umu da se ne računa potpuna površina kada je reč o vrednosti nekretnine i da će prvo morati da se odredi njena korisna površina.

Zatim, sledeći korak je da se pogleda prosečna cena kvadratnog metra u zoni gde se nepokretnost nalazi, što ćemo vam detaljnije objasniti, kao i predočiti šta je neophodno da bi bili oslobođeni od plaćanja poreza na imovinu!

Vrednost nekretnine i porez na imovinu


Kako bi utvrdili pravilnu vrednost nepokretnosti potrebno je da pogledate odgovarajuću dokumentaciju gde je utvrđena korisna površina objekta, a ukoliko takve dokumentacije nema, moraće da se utvrdi korisna površina merenjem.

Osim toga, važnu ulogu predstavlja i izbor mesta vaše nekretnine koju posedujete ili tek planirate da kupite, pa budite spremni da uz odlične lokacije dolaze i veći porezi zbog veće vrednosti.

Želimo da naglasimo da porez na imovinu ne plaća obveznik kad ukupna osnovica za sve njegove nepokretnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave ne prelazi iznos od 400.000 dinara. Zato ako imate tu sreću da posedujete nekretninu manje osnovice oslobođeni ste od plaćanja, a videćete dalje u tekstu i kako se računa osnovica.

Dodatno važna napomena je da ukoliko se stan nalazi u izgradnji, kao kad je reč o stanovima faze 5 u Voždovim kapijama, imate povoljnost da svakako ne plaćate porez bez obzira na vrednost nekretnine, sve dok se prostor ne obezbedi za stanovanje ili drugačiju primenu.

Novogradnja na Voždovcu - stanovi Voždove kapije

Razumete i sami zbog čega je od velike važnosti da se obezbedi maksimalna funkcionalnost prostora, kakav je slučaj kod stanova Voždove kapije.

Međutim to nisu jedine pogodnosti koje nude naši stanovi novogradnje, pa tako su stanarima obezbeđni stanovi po najvišim standardima gradnje i komforan ambijent.

Sem toga ni zajednički sadržaj vas neće ostaviti ravnodušnima i navešćemo ga u nastavku.

Garaža sa 787 parking mesta je svakako neophodna kategorija, ali ni dodatni sadržaj poput prostora za padel tenis i rekreaciju nije ništa manje važan, kao ni park za decu prilagođen nižim uzrastima.

Ukoliko smo vas zainteresovali i želite više detalja o prodaji stanova u Voždovim kapijama, kontaktirajte nas online ili svratite do naše kancelarije!

Računanje osnovice za porez na imovinu

Stopa poreza na imovinu će zavisiti ukoliko vodite poslovne knjige i onda će iznositi do 0,40 odsto, a ukoliko ih ne vodite platićete nešto nižu stopu do 0,30 odsto.

Osnovica za izračunavanje poreza se računa na osnovu vrednosti nekretnine i regulisanih zakonom procenata.

  • Vrednost nepokretnosti do 10.000.000 dinara, odnosno do 0,40 odsto od ukupne sume;
  • Vrednost nepokretnosti od 10.000.000 do 25.000.000 dinara, a stopa je od 0,40 + do 0,6 odsto na iznos preko 10.000.000 dinara;
  • Vrednost nepokretnosti od 25.000.000 do 50.000.000 dinara porez je 1,0 odsto + do 1,0 odsto na iznos preko 25.000.000 dinara;
  • Vrednost nepokretnosti preko 50.000.000 dinara, porez je 2,0 odsto + do 2,0 odsto na iznos preko 50.000.000 dinara.

Umanjenje iznosa za plaćanje poreza

Možete da računate i na smanjivanje iznosa za plaćanje porezana imovinu i do 50 odsto. Ovo pravo se ostvaruje kada stanujete u vašem stanu i može vam smanjiti trošak najviše do 20.000 dinara!

Takođe postoji izuzetak predviđen za objekte gde stanuju osobe starije od 65 godina, a glasi da porez na kuće za stanovanje i stanove površine do 60 m2, koji nisu na građevinskom zemljištu, odnosno na zemljištu u građevinskom području i ne daju se u zakup, a u kojima je prijavljeno prebivalište i stanuju samo lica starija od 65 godina, umanjuje se za 75 odsto.

Porez na imovinu za zemljište


Prema Zakonu o porezima na imovinu za pravo svojine na zemljištu manje površine od 10 ari nije neophodno da se plaća porez na imovinu.

Ukoliko delite površinu većih dimenzija od 10 ari sa još jednim vlasnikom ili više njih, neophodno je da platite porez čak i kada je vaš udeo manjih dimenzija od 10 ari, zbog čega vodite računa prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a možete i pogledati koje smo važne elemente i procedure kupoprodajnog ugovora mi istakli.

Isto tako se ne plaća ni pravo na korišćenje građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta veličine ispod 10 ari!

Porez na zemljište preko 10 ari ostaje regularno za plaćanje, dok za teren manji od 10 ari i tačno te veličine se vrši oporezivanje ukoliko postoji izgrađen objekat, i zavisiće od vrednosti te nekretnine.

Odredite veličinu zemljišta i unapred se osigurajte da li ima potrebe plaćati porez na imovinu zemljišta ili samo na vrednost objekta u čemu vam može pomoći i procenitelj nekretnina.

Porez na imovinu - rok za plaćanje

Treba napomenuti da za nepokretnosti van teritorije Republike Srbije, odnosno u nekoj drugoj državi, ne postoje porezi na imovinu neophodni da se ovde plaćaju.

Dok se za nepokretnosti na teritoriji Srbije porez plaća na kvartalnom nivou odnosno u četiri rate i to do 15. u mesecu - februaru, maju, avgustu i novembru.

Kako bi uvek bili u toku sa zaduženjima od 2019. godine je u funkciji Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije, gde je moguće videti sve vaše poreske obaveze i podneti prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu, kao i preko aplikacije e Porezi, a dodatno imate i opciju da platite porez online.

Dodatni porezi prilikom kupovine nekretnine

Prilikom prodaje/kupovine nekretnina postoji više poreza koji prate proces, a sem poreza na imovinu biće potrebno da se prijavi i plati porez na prenos apsolutnih prava, kao i porez na kapitalnu dobit.

Prilikom prenosa apsolutnih prava kupac stana u praksi preuzme na sebe tu obavezu nakon kupovine stana i vodi se kao solidarni dužnik, od kog prodavac može da traži povraćaj novca potrošenog na ovaj porez, ali ukoliko ste platili PDV za kupovinu stana bićete oslobođeni ove obaveze i obrnuto.

Dodatno pod određenim uslovima možete očekivati povratak PDV-a za stan. Odnosno punoletni građani Srbije od 2006. godine su dobili pravo da dobiju nazad deo PDV-a, koji je obično već uračunat u cenu prilikom kupovine stana.

Važno je da do sada nije bio prethodno prometovan objekat koji želite da kupite, zbog čega je pogodno i pogledati ponudu naših preostalih stanova u izgradnji faze 5!

Želimo još da vas informišemo da prodavac plaća porez na kapitalnu dobit, koji određuje da je visina iznosa potrebnog za plaćanje 15 odsto od kapitala stečenog prodajom, odnosno osnovice - koja se računa na osnovu pozitivne razlike u ceni po kojoj je stan stečen i po kojoj se prodaje.

Nadamo se da ste uživali u našem tekstu i dobili neophodne informacije, kao i da ste sada svesni svoje poreske obaveze, ali i mogućnosti.

Želimo da maksimalno iskoristite informacije u svoju korist i poručujemo porez plati da ti se dobrim vrati!