011 635 12 00 | prodaja@vozdovekapije.rs instagramfacebook
Početna / Novosti / Kupovina stana u izgradnji i njene prednosti

Novosti

27.12.2022.

Kupovina stana u izgradnji i njene prednosti

Kupovina stana u izgradnji predstavlja kupovinu stana koji je u procesu izgradnje i nije uknjižen, te je cena znatno povoljnija.

Dok je nekada predstavljala rizičnu opciju, danas je sve češći izbor ljudi zbog brojnih pogodnosti koje ona pruža, a kada je u pitanju kupovina stana u izgradnji Beograd potencijalnim kupcima nudi brojne mogućnosti.

U nastavku teksta saznajte šta tačno predstavlja ovaj vid kupovine, kako se može finansirati, šta treba znati pre same kupovine stana i koje su njene prednosti.

Kako kupiti stan u izgradnji?

Kupovina stana u izgradnji moguća je na dva načina:

 • Zaključenjem Ugovora o kupovini stana u izgradnji
 • Zaključenjem Ugovora o suinvestiranju

Pre zaključenja Ugovora o kupovini stana u izgradnji potrebno je zaključiti i Predugovor. U njemu se moraju naći svi podaci o nepokretnosti, kupoprodajna cena sa PDV-om, način isplate, rok za završetak objekta, obaveze investitora vezane za izgradnju objekta i njegove uknjižbe, kao i rok za zaključenje glavnog ugovora. Predugovor se overava kod javnog beležnika.

Ukoliko je kupac odlučio da sa investitorom zaključi Ugovor o suinvestiranju izgradnje nepokretnosti, on učestvuje u izgradnji objekta na nekoliko mogućih načina - određenom novčanom investicijom, vlasništvom na zemljištu na kojem se gradi nepokretnost, dok se ugovorom investitor obavezuje da će na njega preneti vlasništvo nad određenim stanom koji će biti izgrađen.

Kako bi se prenelo vlasništvo nad stanom na kupca, nije dovoljna overa kupoprodajnog ugovora, već je potrebno i da celokupan iznos koji se nalazi u ugovoru bude isplaćen prodavcu.

Međutim, ipak postoji i određen rizik za kupca, pa pre zaključivanja ugovora treba proveriti određene stvari:

 • Ko je investitor i da li je pouzdan?
 • Ko prodaje ili posreduje u prodaji nepokretnosti?
 • Da li se zgrada finansira iz kapitala investitora ili kredita banke?
 • Da li je postoje nerešeni postupci na parceli na kojoj se objekat gradi?
 • Proverite sve dokumente za gradnju - vlasnički list, građevinsku i sve ostale dozvole

Ukoliko vaš izbor za kupovinu stana u izgradnji bude stan u Voždovim kapijama, ugovor o kupoprodaji biće sačinjen po propisima, sa svim neophodnim elementima. Na taj način, kupovina je potpuno bezbedna i nećete morati da brinete o problemima sa uknjižbom i vlasništvom nad nepokretnosti, a sve željene informacije biće vam uvek dostupne.

Voždove kapije - šta sve nudi stan na ovoj lokaciji?

Pre nego što nastavimo sa pričom o kupovini stana u izgradnji i svim prednostima koje ona podrazumeva, saznajte zašto je kupovina stana u Voždovim kapijama pravi izbor za vas!

Kondominijum Voždove kapije predstavlja sasvim siguran i bezbedan način kupovine stana u izgradnji, bez ikakvih pravnih rizika koji neretko idu uz ovaj vid kupovine.

Odluku da kupite stan na baš ovoj lokaciji možete doneti na osnovu pogodnosti koje ona nudi, a kako bismo vam pomogli da donesete odluku, navodimo vam samo neke od njih:

Ako su vas karakteristike kondominijuma Voždove kapije zainteresovale, i želite da saznate nešto više o njima, kao i da pogledate ponudu stanova koji se u njemu nalaze, budite slobodni da nas kontaktirate ili posetite našu kancelariju, a mi ćemo vam pružiti sve potrebne informacije.

Ukoliko odlučite da i vi postanete vlasnik nepokretnosti na ovoj prestižnoj lokaciji, tokom celog procesa kupoprodaje uz vas će, kao podrška, biti naši profesionalni i stručni agenti za prodaju.

Finansiranje stana u izgradnji - koje su mogućnosti?

Stan u izgradnji može se kupiti putem stambenog kredita ili iz sopstvenih sredstava, a uz poseban dogovor sa investitorom u nekim slučajevima moguća je i otplata stana na rate tokom izgradnje objekta.

Kupovina stana u izgradnji na kredit

Kako biste pokrenuli proceduru za dobijanje kredita za stan u izgradnji, potrebno je banci dostaviti Predugovor o kupoprodaji stana u izgradnji, kao i novi list nepokretnosti i procenu Procenitelja sa spiska banke.

Potrebni su i:

 • Izvod iz projekta deo za arhitekturu
 • Prijava radova
 • Građevinska dozvola
 • Statusna dokumentacija od investitora
 • Rešenje o kućnom broju
 • Izveštaji inspekcije

Pozajmljivanje finansijskih sredstava je moguće tek kada je stambena zgrada dostigla 80% izgrađenosti objekta.

Kupovina stana u izgradnji od investitora na rate

U zavisnosti od dogovora sa investitorom, moguće je ugovoriti plaćanje stana na rate. U ovom slučaju plaćanje je uglavnom podeljeno na nekoliko celina - jedan deo ukupnog iznosa isplaćuje se prilikom zaključenja Ugovora o kupoprodaji, ostali delovi su ugovoreni nakon završetka određenih celina izgradnje, dok je finalna rata obično nakon uknjižbe nepokretnosti.

Koje su prednosti kupovine stana u izgradnji?

Kupovina u novogradnji donosi sa sobom određene prednosti u odnosu na kupovinu u starogradnji, međutim stanovi u izgradnji kupcima daju nove, dodatne pogodnosti.

Pogodnosti oko ugovaranja kupoprodajne cene - ugovorite povoljnu cenu stana

Kupovina neopokretnosti u izgradnji otvara vam mogućnost ugovaranja povoljnije cene stana, što je jedan od ključnih razloga za ovu kupovinu. Koliko će cena biti niža od tržišne, zavisi od izgrađenosti nepokretnosti u trenutku kada ste se odlučili za kupovinu.

Važi pravilo - što se ranije odlučite za kupovinu, kupoprodajna cena stana će biti povoljnija!

Kupovina pre ili na samom početku gradnje objekta može biti znatno pristupačnija, dok cena stanova postepeno raste kako gradnja napreduje. Prednost u povoljnosti cene imaju kupci koji plaćaju stan unapred, u celini.

Prilagođavanje stana vašim željama - učestvujte u modifikacijama

Još jedna od prednosti koju omogućava samo ovaj vid kupovine stana je ta što možete učestvovati u modifikacionim radovima i rasporedu prostorija vašeg budućeg stana. Ove izmene su moguće i lakše izvodljive ukoliko je objekat u izgradnji, dok je kod već izgrađenih objekata situacija znatno komplikovanija i zahteva dodatne troškove i vreme.

Ukoliko niste zadovoljni rasporedom prostorija koje se nalaze u projektu, najveći broj investitora kupcima izlazi u susret i omogućava promenu rasporeda i ostalih funkcionalnih karakteristika stana, ukoliko oni ne uključuju konstrukciju nosećih zidova i stubova, kao i terase. Takođe, moguće je učestvovati i u odabiru materijala, stolarija, pločica, kao i rasporedu sanitarnih čvorova i utičnica.

Povraćaj PDV-a - kada imate pravo na refundaciju poreza?

Povraćaj PDV-a (poreza za dodatnu dobit), odnosno oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, jedan je od glavnih razloga za kupovinu stana u izgradnji. Zakonom o porezu na dodatnu vrednost određen je povraćaj PDV-a od 10% od ukupne kupoprodajne cene stana ukoliko su ispunjeni određeni uslovi:

 • Pravo na povraćaj poreza ima onaj ko u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe Ugovora o kupoprodaji stana nije imao stan u svojini
 • Pravo se ostavaruje kupcu prvog stana do površine do 40 metara kvadratnih, dok je za članove domaćinstva do 15 metara kvadratnih po svakom članu
 • Nekretnina u novogradnji koja je predmet kupovine prethodno nije bila u prometu

Članove domaćinstva čine supružnici, deca, roditelji kupca i supružnika sa istim prebivalištem kao i kupac.

Povraćaj poreza moguć je nakon što je stan isplaćen u celosti i nakon što je izvršena primopredaja, a za dokumentaciju za refundaciju PDV-a obezbeđuje investitor.

Garancija koju kupci dobijaju

Ukoliko stan kupi direktno od investitora, kupac ima pravo na garanciju koja predstavlja zakonsku obavezu investitora i iznosi 5 godina. Ova garancija podrazumeva građevinske i zanatske radove, kao i same instalacije.

Takođe, novi stambeni objekti se mogu pohvaliti i dobrom infrastrukturom, energetski su efikasni, sa savremenim sistemima grejanja i hlađenja prostora, te su troškovi električne energije znatno manji.

Nadamo se da smo vam ovim tekstom ukazali na sve prednosti kupovine stana u izgradnji, te da ćete razmisliti o ovom vidu kupovine nepokretnosti, a za detaljnije informacije pročitajte naš blog o ugovoru o kupoprodaji stana u kojem ćete saznati sve informacije vezane za elemente ovog ugovora.