011 635 12 00 | prodaja@vozdovekapije.rs instagramfacebook
Home / News / Ugovor o zakupu poslovnog prostora - cene zakupa, porez i drugi saveti

News

06.10.2022.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora - cene zakupa, porez i drugi saveti

Zakup poslovnog prostora odlično je rešenje za mnoge firme koje ne poseduju lokaciju gde mogu smestiti sedište svoje firme ili prostorije gde će se delatnost obavljati.

Usled porasta cena nekretnina, mnogi vlasnici biznisa vide iznajmljivanje poslovnog prostora kao najisplativiju opciju trenutno.

Činjenica je da rastu i cene za zakup lokala, što se smatra logičnom posledicom kretanja na ekonomskom tržištu. Nakon smirivanja situacije sa pandemijom korona virusa, potražnja za lokalima i poslovnim prostorima je znatno porasla.

Pored upoznavanja sa cenama i idealnim lokacijama gde postoji opcija za izdavanje poslovnog prostora, u nastavku teksta takođe saznajte više o tome šta je ugovor o zakupu poslovnog prostora i kako se naplaćuje porez na zakup poslovnog prostora.

Da li vam je potreban poslovni prostor u zakup - uporedite cene i lokaciju

Cene za iznajmljivanje prostora u Beogradu se u kreću od 10 do 35 evra po kvadratu, na šta utiče mnogo faktora, od kojih su najvažniji blizina centru grada i fluktuacija ljudi.

Tražnja je upravo najveća u lokalima koji se nalaze u samom centru grada, pa tako po visini cene kvadrata za iznajmljivanje prednjače opštine Vračar, Stari grad, Savski venac, ali ne zaostaju puno Novi Beograd i Zvezdara.

Prosečna zakupnina na ovim opštinama na najboljim lokacijama dostiže i 35 evra po kvadratu, ali se ipak mnogi vlasnici malih i srednjih biznisa odlučuju za iznajmljvanje. Razlog tome su visoke cene za kupovinu lokala koje se kreću od 1.800 do 3.000 evra, u zavisnosti od lokacije, a pogledajte i kako se kreću cene nekretnina za kupovinu stanova.

U svakom slučaju, neophodno je sve staviti na papir i napraviti odabir koji će biti rezultat odličnog odnosa cene i lokacije.

Voždovac je upravo prema ovom parametru odlična lokacija za zakup poslovnog prostora, jer se u cenovnom rangu ne nalazi u samom vrhu opština po pitanju cena, odnosno zakupnina, dok je lokacijski veoma dobro pozicioniran.

Voždove kapije kondominijum - poslovni prostor za izdavanje

Kondominijum Voždove kapije se po mnogo čemu izdvaja kao odlična opcija za život, o čemu svedoči da smo postali dom za preko 500 porodica i da su već kupljeni svi stanovi u prve 4 faze izgradnje.

Pored najmodernijih principa gradnje, bezbednosti, parkinga,blizine prostora za rekreaciju, ovo je odlična lokacija za život zbog toga što se nalazi u blizini:

 • škola i fakulteta;
 • Vojno medicinske akademije;
 • Sportskog centra Banjica;
 • Banjičke šume;
 • nedaleko od šoping centra Stadion;
 • na bulevaru vojvode Stepe.

Okolina kondominijuma je sredina sa velikim protokom ljudi na dnevnom nivou i nalazi se u blizini autobuskih stajališta koja veoma lako povezuju stanovnike ovog dela grada sa centrom Beograda.

U prizemlju zgrada u našem kondominijumu su već popunjeni neki od lokala za izdavanje čiji su vlasnici veoma zadovoljni trenutnim poslovanjem, dok stanari i drugi prolaznici mogu uživati ugostiteljske i druge usluge koje se pružaju.

Saznajte i šta je sve potrebno ispuniti sa papirološke strane radi iznajmljivanja lokala.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o zakupu lokala je pravni akt koji sa normativne strane reguliše kompletnu proceduru iznajmljivanja poslovnog prostora, nešto slično kao što radi ugovor o kupoprodaji stana između kupca i prodavca.

Kod ugovora o zakupu poslovnog prostora se postiže dogovor između zakupodavca ili vlasnika nepokretnosti i privrednog društva ili lica koje želi da iznajmi lokal na određeni period.

Prilikom sastavljanja ugovora o zakupu lokala, pobrinite se da budete upoznati sa svim pojedinostima koje se u njemu nalaze. Pojedini zakupodavci imaju običaj da svakome serviraju isti template, odnosno pelcer sa pravilima iznajmljivanja koja su ista za sve zakupce bez obzira na delatnost.

Evo i nekih od faktora koji utiču na to kako će izgledati ugovor o zakupu lokala:

 • poslovna delatnost zakupca;
 • nivo bezbednosti koju pruža zakupodavac;
 • vreme trajanja zakupa;
 • budžet koji se izdvaja za iznajmljivanje.

Raskid ugovora je jedna od stavki koja se pre potpisivanja i implementiranja u akt mora detaljno razmotriti usmeno. Tek nakon dogovora i potpisivanja ugovora se može utvrditi da li se on može raskinuti bilo kada sa bilo čije strane, da li je potrebna saglasnost druge strane i da li postoji određena kazna za kršenje sporazuma.

Dužina trajanja samog ugovora je najvažnija i u skladu sa tim morate povesti računa o sledećim stavkama:

 • dužina otkaznog roka za raskid ugovora;
 • mogućnosti produženja i prava po tom pitanju;
 • klauzula o mogućnosti izlaska iz ugovora pre nego što mu istekne dogovoreni period važenja.

Porez na zakup poslovnog prostora - ne naplaćuje se isto u svim slučajevima

Najvažnija stavka koju bi trebalo da definiše ugovor o zakupu lokala jeste i visina zakupa, odnosno naknade za iznajmljivanje. Nadoknada dogovorene cene za izdavanje lokala podrazumeva i porez na zakup lokala.

Koliki će biti njegov iznos i da li će uopšte postojati, zavisi od toga da li zakupljujete lokal od fizičkog ili pravnog lica.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora od fizickog lica

Ukoliko ste vlasnik biznisa i vaša firma ne poseduje sedište ili radni lokal, sa fizičkim licem možete sklopiti ugovor o iznjamljivanju poslovnog prostora i dogovoriti visini naknade.

Zakonom je određeno da je privredno lice ili društvo koje zakupljuje dužno da obavi sledeće radnje:

 • obračunavanje poreza;
 • predavanje poreske prijave;
 • plaćanje poreske obaveze.

Dakle, uprkos tome što u slučaju izdavanja prihoduje fizičko lice koje je zakupodavac, kompletan teret koji se tiče poreza snosi zakupac.

Zakup poslovnog prostora od pravnog lica - porez na zakup lokala od pravnog lica

Za razliku od toga kada iznajmljujete lokal od fizičkog lica, pri čemu se ugovorom utvrđuje iznos zakupnine i porez na tu sumu, situacija je kod izdavanja od strane pravnih lica drugačija.

Pravna lica za razliku od fizičkog lica izdaju račun na osnovu usluge koju su ponudila i od koje prihoduju, pa prema tome ne postoji potreba plaćanja poreza od strane zakupca.

Postoji nekoliko modela kako će izgledati plaćanje poreza i oni su definisani time da li je zakupodavac u sistemu PDV-a:

 1. zakupodavac je u sistemu PDV-a:
 • iznos zakupnine se uvećava po osnovu poreza na dodatu vrednost od 20%;
 • ako se lokal koristi za obavljanje oporezivih delatnosti ili za one koje su oslobođene plaćanja poreza, kada je zakupac u obavezi da plaća porez, postoji mogućnost odbijanja plaćanja ovog nameta;
 1. zakupodavac nije u sistemu PDV-a:
 • kada se zakupodavac kao pravno lice ne nalazi u sistemu obračunavanja PDV-a, račun za izdavanje ne sadrži visinu PDV-a, pa ne postoji ni obaveza plaćanja od strane zakupca;
 1. zakupodvac kao fizičko lice u sistemu PDV-a:
 • kada zakupodavac kao fiziko lice pripada sistemu PDV-a, posmatra se kao preduzetnik i mora izdati račun prilikom naplaćivanja usluge izdavanja lokala. Taj račun se uvećava za PDV i naplaćuje zakupodavcu.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora bez naknade - koliko su bezteretni ugovori primenjivi u praksi?

Svako fizičko lice ima pravo da lokal koji je u njegovom vlasništvu koristi na način kako želi. Ovo je slučaj čak i kada je u pitanju davanje na korišćenje radnog prostora bez nadoknade i potpisivanja ugovora o zakupu lokala.

Bezteretni ugovori su oni koji nisu u pisanoj formi i ne obavezuju naplatu zakupnine.

Sa pravnog i računovodstvenog aspekta ovde ne postoje problemi, ali se oni javljaju iz ugla naplate poreza. Prema Zakonu o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza plaćanja zakupnine, ne obračunava se ni porez.

Pa ipak, izdavanje poslovnog prostora bez naknade izaziva sumnju kod Poreske uprave, iz prostog razloga što je teško objasniti zašto bi neko davao na korišćenje poslovni lokal bez sopstvene koristi, ukoliko učesnici dogovora nisu u krvnom srodstvu.

Ovde se javlja sumnja u to da postoji izbegavanje plaćanja poreza i Poreska uprava može utvrditi da se zaista o tome i radi.

U svakom slučaju, pre nego što se upustite u proces iznajmljivanja poslovnog prostora, obavezno proverite sve pravne regulative još jednom i sve uradite po propisima, pa Poreska uprava neće imati razloga za pokretanjem daljeg procesa i sankcionisanje.

Mi u Voždovim kapijama izdajemo naše lokale u skladu sa svim pravilima i našim zakupcima pružamo maksimalno korektne uslove, ali i odličnu lokaciju u jednoj stambenoj zajednici koja iz dana u dan raste i postaje sve urbanija sredina.

Nadamo se da ste uživali u našem tekstu i saznali sve što vas je interesovalo. Takođe, pogledajte i našu ponudu preostalih stanova u izgradnji faze 5 i odaberite novo mesto za život u skladu sa svim modernim prinicpima porodičnog i mirnog života.